Compra segura

1. Titularitat de les dades objecte de tractament

1.1 En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem als usuaris que les seves dades personals i altres informació facilitada mitjançant qualsevol formulari existent a panellashoes.com, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de PAÑELLA.
1.2 PAÑELLA es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals de l'Usuari, declarant el seu compromís en la no cessionari tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars.


2. Ús i finalitat del tractament de les dades de caràcter personal

2.1 El tractament de les dades personals dels usuaris per part de PAÑELLA o de tercers té lloc, fonamentalment, de forma electrònica i telemàtica.

2.2 Les dades personals de l'Usuari seran utilitzades amb la finalitat de prestar els serveis disponibles a través de panellashoes.com:
• El registre de dades per poder gaudir dels serveis oferts a través de la pàgina
• la gestió i / o tramitació de comandes i activitats connexes
• La gestió de consultes, dubtes o problemes de caràcter tècnic, comercial, sobre l'estat de les comandes i altres sol•licituds genèriques d'informació
• L'atenció personalitzada a través del Servei d'Atenció al Client
• La promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses [especificar empreses i / o sector d'activitat] vinculades a PAÑELLA.

2.3 Hi ha la possibilitat que PAÑELLA processi i / o gestioni dades personals relatives a tercers que li hagin estat transmesos o cedits directament pels propis Usuaris de PAÑELLA (p.ex.: adquisició per part de l'Usuari d'un producte que s'hagi de lliurar a un amic, liquidació del preu de compra del producte per part d'un subjecte diferent al destinatari d'aquest article; publicitat per part de l'Usuari a un amic d'un servei disponible en el pàgina web panellashoes.com o notificació de l'oferta de venda d'un determinat producte). En casos com els anteriors PAÑELLA informar el tercer en qüestió sobre el contingut de la Llei 15/99 LOPD a l'registrar les seves dades a l'arxiu, si bé l'Usuari serà responsable de comunicar a la persona a la qual refereixin aquestes dades abans de comunicar-los a PAÑELLA, la inclusió de les dades en un fitxer PAÑELLA, la finalitat del tractament de les dades i la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació ni oposició davant PAÑELLA, en la manera especificat en la present política de privacitat.


2.4 PAÑELLA es reserva el dret de cancel•lar el compte d'un Usuari i totes les dades connexos en cas de detectar o apreciar continguts il•lícits i perjudicials per a la imatge de PAÑELLA i / o dels seus productes o dels de terceres parts, així com també continguts ofensius o que incitin, fomentin i publicitin activitats il•legals o difamatòries, continguts de caràcter pornogràfic, violent o que fomentin discriminacions per raons de raça o ètnia, sexe, credo o orientació sexual.


3. Obligatorietat de la transmisióny / o cessió de les dades

3.1 La transmisióny / o cessionaris PAÑELLA de les dades personals sol•licitades pot tenir caràcter obligatori en virtut del contingut i disposicions de la normativa (LPD) per la qual es regeix, si bé, en altres casos, tindrà ; caràcter discrecional.

3.2 S'especificarà indistintament, en cada un dels casos, el caràcter obligatori o discrecional de l'transmisióny / o cessió de dades-en relació amb les dades personals sol•licitades-amb motiu del processament i / o recollida d'aquesta informació, distingint els camps obligatoris mitjançant un asterisc (*).

3.3 L'eventual manca de comunicació a PAÑELLA de les dades corresponents a camps obligatoris impedirà la consecucióny / o l'abast de la finalitat principal associada a la recollida de dades. D'altra banda, la no comunicació de les dades PAÑELLA podria determinar, per exemple, la impossibilitat de celebrar tota comanda de compra dels productes a la venda a la web panellashoes.com, així com la PRESTACIÓ n d'altres serveis disponibles a la web.

3.4 PAÑELLA presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Correspon als usuaris l'actualització de les seves pròpies dades, accedint a l'apartat El meu compte a panellashoes.com. Per tant, l'Usuari és responsable de la veracitat de les seves dades personals; PAÑELLA no serà responsable de la possible inexactitud de les dades personals dels Usuaris.


4. Drets de l'Usuari

4.1 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposicióno cancel•lació sol•licitant per correu postal a PAÑELLA carrer Àngel Vidal, 4-6, Codi Postal 08870 a Sitges (Barcelona), incloent còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades.


5. Contrasenyes

5.1 PAÑELLA facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri a panellashoes.com Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis exclusius de panellashoes.com per a usuaris registrats.

5.2 L'Usuari haurà de mantenir la seva contrasenya sota la seva exclusiva responsabilitat en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.

5.3 La contrasenya podrà ser modificada en tot moment per l'Usuari. L'Usuari es compromet a notificar PAÑELLA de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.


6. Cookies

6.1. La pàgina web panellashoes.com utilitza sistemes automàtics de recollida de dades no directament proporcionades per l'Usuari, tals com les galetes.

6.2 Les cookies són arxius instal•lats al disc dur de l'ordinador de l'Usuari, o bé en la memòria del navegador a la carpeta prèviament pel sistema operatiu de l'ordinador, per identificar aquest usuari. Si bé no conté informacions comprensibles, permet associar la identitat de l'Usuari a les dades personals que aquest deixa a la pàgina web.

6.3 Les galetes es troben localitzats en un servidor d'PAÑELLA, de manera que només PAÑELLA pot processar i / o gestionar les informacions recollides i obtingudes a través de les galetes únicament i exclusivament de manera anò nima i agregada, a fi d'optimitzar els propis serveis i pàgina web amb relació a les específiques exigències i preferències dels usuaris.

6.4 Si l'Usuari no desitja que s'instal•li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per desactivar-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir lliurement les galetes en finalitzar cada sessió. En aquest cas, PAÑELLA no garanteix l'Usuari la visualització completa d'algunes pàgines web ni l'accés a alguns serveis oferts en panellashoes.com.

7. Mesures de seguretat

7.1 PAÑELLA assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ..

7.2 PAÑELLA no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades, o bé quan es degui a una falta de diligència de l'Usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.