Devolucions

Disposes de set (7) dies hàbils per retornar la comanda, a comptar de la data de lliurament del mateix.

Per a això, has d'enviar un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@panellashoes.com especificant les raons de la devolució . 

Hauràs de remetre el producte en perfectes condicions pel teu compte i en el seu embalatge original, incloent tot el que amb ell s'hagués remès i les seves etiquetes en perfecte estat, als nostres magatzems a Plaça Ajuntament, 7. 08870 SITGES (Barcelona) Espanya.

Les despeses de retorn de la devolució son al teu càrrec, excepte en el cas de productes defectuosos o incorrectes.

Perquè una devolució sigui acceptada, els productes a retornar han de complir els següents requisits:

- El producte no desitjat ha de ser retornat sota les condicions corrents d'PAÑELLA Online, només de la manera que a les que aquí s'especifiquen.
- El producte no desitjat ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar, i haurà de conservar el seu etiquetatge i embalatge original.
- El producte no desitjat s'ha de retornar usant la mateixa caixa protectora de cartró en què ha estat rebut per protegir el producte, o si no, en una caixa protectora similar per tal que el producte arribi al nostre magatzem amb les màximes garanties possibles.
- S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet.

Si s'han respectat els requisits del punt anterior, PAÑELLA Online. procedirà a l'abonament de l'import dels productes retornats, menys el cost de retorn dels mateixos en un termini no superior a trenta dies (30).

Política de devolució per a productes en rebaixes o Outlet.

* Els productes rebaixats podran retornar o canviar d'acord amb la política de devolució corrent però no es faran reintegraments de diners.